Toppkardiolog till Sturebadet Health Care

 

Vi har glädjen att meddela att Cecilia Linde, professor i kardiologi vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm, är en ny medlem i vårt specialistläkarteam. Cecilia Lindes forskningsområden är hjärtrytmrubbningar och hjärtsvikt. Cecilia Linde är en mycket välmeriterad kardiolog som tidigare varit chef för Hjärtkliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge. Hon är också styrelsemedlem för 1,6 miljonersklubben och är vice president för den globala organisationen European Society of Cardiology. I 50-årsåldern ökar sannolikheten att drabbas av allvarliga hjärtsjukdomar.

– Förebyggande åtgärder som kost, motion och stresshantering är väldigt viktiga för att förhindra att du blir sjuk. Om du redan har en hjärt-kärlsjukdom såsom en tidigare hjärtinfarkt är det otroligt viktigt att du filar ännu mera på dina livsstilsfaktorer. I 50-års åldern bör man undersöka sitt hjärta åtminstone var femte år, och i 60-årsåldern betydligt oftare, säger Cecilia Linde

 

Hur mår ditt hjärta?
Boka en tid för undersökning hos Cecilia Linde. Ring vår växel 08-545 671 30 för tidsbokning.